Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Inici > Presentació Elements del paisatge històric >  Altres usos del territori

PRESENTACIÓ

ELEMENTS DEL PAISATGE HISTÒRIC

Altres usos del territori

Per apropar-nos al paisatge actual també hem de tenir present altres realitats, com pot ésser el paisatge de l'oci i del lleure. Tot i que hom pugui cercar uns precedents antics, han anat prenent importància aquests elements del paisatge al llarg dels darrers anys. De fet, cal estudiar des de les forests, les deveses o els espais de cacera dels reis i dels nobles medievals fins als camps de golf actual, passant pels jardins de l'època moderna i contemporània.

Estudi de cas
Bibliografia