Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Inici >  Avís Legal

AVÍS LEGAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del projecte PaHisCat de la Universitat de Lleida, seu a la Plaça de Víctor Siurana, núm. 1 de Lleida (CP 25003), despatx 2.10, i telèfon 973703132, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al Projecte PaHisCat (Paisatge Històric de Catalunya).

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

• Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

• La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

• El projecte PaHisCat no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest organisme.

• El projecte PaHisCat no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

• En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

• Aquest web resta sotmès a la normativa de protecció de dades de la Universitat de Lleida i a les normes que s’estableixen amb relació a les dades de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.