Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Inici >  Estudis i activitats

ESTUDIS I ACTIVITATS

Aquest web vol ser un mitjà de difusió de les activitats que es fan amb relació als estudis del paisatge històric a la Universitat de Lleida, a la resta de Catalunya i dels Països Catalans i al conjunt d’Europa. Massa sovint, el sentiment de pertinença a algun dels diversos grups de recerca que s’han creat o l’existència de les fronteres polítiques o lingüístiques han tendit a compartimentar la recerca que es duu a terme a Europa i han dificultat la difusió del coneixement, fets que no són pas gens positius a l’hora de planificar les investigacions i de poder compartir les descobertes.

D’altra banda, cal també assenyalar la importància que els treballs relacionats amb l’estudi del paisatge històric no restin només a l’abast dels historiadors, els arqueòlegs o els geògrafs i arribin a tots aquells que tenen responsabilitats en la gestió del territori. Podem cloure aquesta presentació amb les encertades paraules de Della Hooke quan afirmava, l’any 2000, en un volum d’homenatge a W. G. Hoskins, que cal augmentar els lligams i que cal apropar les metodologies de treball en les recerques que es fan als diversos països europeus i quan deia també que la "liaison between researchers and practitioners must continue and landscape historians should play an active role in formulating future policy decisions." Els historiadors del paisatge han de ser escoltats pels encarregats de la gestió del territori.