Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Inici > Presentació

PRESENTACIÓ

Per què fer un web?

Estudiar el paisatge històric és estudiar un territori, però sobretot és voler descobrir els diferents canvis que s'hi han produït al llarg dels segles, bàsicament fruit de l'activitat dels homes i de les dones. Per tant, estudiar el paisatge històric ens ajuda a entendre i a valorar el nostre entorn. A l'hora de fer aquests estudis d'arqueologia del paisatge, els treballs duts a terme aquests darrers anys ens donen la metodologia que necessitem.

Aquesta mena de recerques persegueix una doble finalitat: d'una banda s'orienta vers el passat, que podem reconstruir i entendre millor; d'altra banda, s'orienta cap a un futur, en què es podrà planificar millor el territori.

El paisatge històric és un magnífic testimoni de l'activitat humana, reflectida en les característiques de l'hàbitat i dels llocs de poblament i en la manera com s'organitzen els camps, els espais hidràulics, els boscos, les indústries o les xarxes de comunicacions. Totes aquestes realitats són presents en els nostres paisatges.

A Anglaterra s'afirma que mentre des dels anys 50 del segle passat només s'estudiaven alguns elements del paisatge històric, fou als anys 90 del segle XX quan es va començar a estudiar el paisatge històric com una totalitat. Aquest canvi de visió es pot relacionar amb l'interès que prenen les institucions relacionades amb la protecció del patrimoni en el coneixement del paisatge històric. Evidentment, aquest canvi d'actitud té una forta repercussió en la gestió del territori i en les futures actuacions que s'hi facin.

Alguns professors del Departament d'Història de la Universitat de Lleida promouen, des de fa anys, els estudis sobre la història del paisatge. L'existència actualment de diversos projectes relacionats amb aquesta temàtica, com el projecte PaHisCat, ha fet palesa la necessitat de crear aquest web pensat en la difusió d'aquests estudis, realitzats des d'aquesta universitat o des d'altres institucions. Aquest espai virtual vol restar obert a la presentació de les recerques que es duguin a terme al territori de Lleida, a la resta de Catalunya i al conjunt dels països europeus. Tot i que el servidor d'aquest web sigui el de la Universitat de Lleida, desitgem que serveixi de fòrum on participin professors de moltes altres universitats i institucions.