Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Inici > Presentació >   Elements del paisatge històric

PRESENTACIÓ

ELEMENTS DEL PAISATGE HISTÒRIC

El paisatge és tot ell una unitat. El paisatge històric és la suma de les transformacions que han produït les diferents societats que han viscut en un indret al llarg dels segles. Tanmateix, per aprofundir en el coneixement del paisatge històric pot ésser convenient d'estudiar d'una manera separada cadascun dels elements que el formen. Analitzar, per exemple, d'una banda els pobles, de l'altra els camins, de l'altra els límits i de l'altra els camps, no vol dir pas que no siguem conscients de la importància de no oblidar mai les relacions estretes que existeixen entre tots aquests elements diversos. Més encara, no podem deixar de pensar que, molt sovint, per entendre un qualsevol d'aquests elements cal conèixer bé els altres.

En aquest web, amb relació als diversos elements del paisatge, s'aportaran estudis de cas fets pels historiadors que, en les respectives contrades, duen a terme recerques sobre la història del paisatge de les diferents èpoques. Aquests estudis seran el reflex dels treballs que s'estan fent i han de servir, així mateix, per a plantejar noves metodologies i per a fer públiques les troballes fetes pels estudiosos del nostre paisatge pretèrit. Aquests treballs breus seran acompanyats de mapes i de fotografies i seran signats per llurs autors.