Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Observatori PaHisCat Udl

Inici >  El projecte PaHisCat >  El projecte

EL PROJECTE PAHISCAT

EL PROJECTE

Qualsevol paisatge actual és format per un gran nombre d'elements que es poden relacionar amb realitats temporals diverses. Entendre el paisatge, des d'una perspectiva històrica, és saber descobrir quins són els elements que el formen, com es relacionen entre ells i també com els podem situar en un moment temporal determinat. Entendre qualsevol paisatge és entendre els canvis que han permès que ara hi hagi allò que podem veure al nostre entorn.

El projecte PaHisCat és el resultat d'un contracte acordat entre la Universitat de Lleida i l'Observatori del Paisatge per tal de reconstruir les característiques del paisatge de les diferents unitats de paisatge establertes en els catàlegs que l'Observatori ha fet fer per cadascun dels àmbits territorials de Catalunya.

Estudi 2010
Mapa de Catalunya

De moment, per l'any 2010, s'ha establert l'estudi de quatre unitats de paisatge (UP), situades als àmbits territorials de Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Gironines i Terres de Lleida.

  Alt Pirineu i Aran

  Camp de Tarragona

  Comarques Gironines

  Terres de Lleida


Amb relació a cada unitat es farà un estudi de com era el territori en les diverses etapes històriques establertes prèviament, amb la finalitat de poder analitzar quins elements del paisatge actual es van crear en cadascuna d'aquestes èpoques pretèrites.

Amb el projecte PaHisCat pretenem estudiar el passat per tal de poder planificar millor el futur. En aquest treball de recerca sobre el paisatge històric és fonamental tenir present aquest doble vessant:

En primer lloc, cal una aproximació al coneixement dels canvis esdevinguts al llarg del temps i per això s'ha de reconstruir com era el territori durant els segles pretèrits.

En segon lloc, cal que aquests coneixements puguin servir per poder gestionar més bé el territori. Abans d'actuar sobre un espai hem de conèixer l'origen històric d'allò que volem transformar.

A més, però, els resultats del projecte han de suposar una revalorització de l'espai estudiat. A les característiques econòmiques o estètiques de qualsevol espai s'afegeixen unes qualitats històriques. El paisatge esdevé una part important del nostre patrimoni històric.