Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Observatori PaHisCat Udl

Inici >  El projecte PaHisCat >  Primers resultats >  Com ens veuen

EL PROJECTE PAHISCAT

PRIMERS RESULTATS

Com ens veuen

El projecte PaHisCat no és un projecte només pensat per a Catalunya i per als catalans. Potser en primer lloc és així, tanmateix, com a projecte, ha nascut estretament lligat amb els treballs semblants que es fan a la resta d’Europa, d’una manera especial als països de la Gran Bretanya. Per aquest motiu, amb aquest projecte volem potenciar les relacions amb tots els que promouen projectes de recerca semblants en altres països europeus i, a més, volem esperonar i impulsar la creació de nous grups de treball que seguint bàsicament una metodologia semblant a la que seguim nosaltres o a la que se segueix a Anglaterra, emprenguin projectes semblants a la resta de Països Catalans, a la resta de països mediterranis o en qualsevol altre territori del nostre continent europeu.

En aquest sentit agraïm profundament les paraules d’encoratjament i suport que ens ha enviat Sam Turner, de la University of Newcastle, en tenir coneixement de les característiques i de l’abast del projecte PaHisCat.