Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Observatori PaHisCat Udl

Inici >  El projecte PaHisCat >  Primers resultats

EL PROJECTE PAHISCAT

PRIMERS RESULTATS

Després d’un any de treball, ara coneixem molt millor el nostre passat, complex i molt ric. A més, ara sabem que molts pobles disposen dins del seu terme d’un patrimoni desconegut fins que s’han fet els mapes del PaHisCat. D’altra banda, la realització del PaHisCat ens posa al mateix nivell que països com Anglaterra, Escòcia o el País de Gal·les, que han tingut un paper capdavanter en els treballs de caracterització del paisatge històric.

Durant aquest any 2010 s’han fet mapes de les quatre unitats que vàrem decidir d’estudiar i cartografiar: Horta de Pinyana, Conca de Poblet, Vall Cerdana i Terraprims. Per a cada unitat s’ha aplegat o s’està recollint informació per reconstruir-ne el paisatge d’època romana, de l’edat medieval i del temps contemporani. Aquests mapes permeten d’entendre com s’ha transformat el paisatge que ens envolta al llarg dels segles, i sobretot ens descobreixen el pes que té el passat en el paisatge actual. Fer aquests mapes ha demostrat una cosa fonamental: en qualsevol indret trobem un gran llegat del passat que condiciona les formes del paisatge que tenim al nostre entorn. El paisatge actual s’ha creat al llarg dels segles. Amb tot, el que és més important per a nosaltres és que ara tenim els mitjans per a comprendre aquest procés que s’esdevingué en el passat, almenys al llarg dels darrers dos mil anys.

El mapa on resten reflectits els caràcters del paisatge històric és un mapa de síntesi on es dibuixen les diverses zones i els diferents tipus de paisatge, d’acord amb les seves característiques i sobretot d’acord amb la seva possible datació. A més, actualment estem treballant en la realització d’un mapa en què s’estableixi el valor de cada parcel·la o conjunt de parcel·les de les unitats de paisatge estudiades en funció de l’interès i de la vàlua del seu paisatge com a part del patrimoni històric. També treballem en la reconstrucció en 3 dimensions i amb un SIG del paisatge històric de diferents poblacions situades en aquestes quatre unitats.

Aquest és un projecte al servei de la recerca històrica i al servei de totes les institucions i dels particulars que en puguin fer ús o que els interessi la història. Per aquest motiu, és molt important la difusió dels treballs que es duen a terme. En aquesta pàgina presentem alguns fragments dels mapes fets al llarg dels darrers mesos: