Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Observatori PaHisCat Udl

Inici >  El projecte PaHisCat >  La metodologia >  Les unitats de paisatge

EL PROJECTE PAHISCAT

LA METODOLOGIA

Les unitats de paisatge

D'acord amb la definició de l'Observatori del paisatge, una Unitat de Paisatge (UP) és una "porció del territori caracteritzada per una combinació específica de components paisatgístics de naturalesa ambiental, cultural, perceptiva i simbòlica, així com de dinàmiques clarament recognoscibles que li confereixen una idiosincràsia diferenciada de la resta del territori." Aquestes UP han estat establertes en els diferents catàlegs que, segons la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, són uns "Documents de caràcter descriptiu i prospectiu, aplicables als àmbits territorials, que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, n'identifiquen els valors i estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir."

Aquests darrers anys s'han establert les diverses unitats de paisatge amb relació als diversos àmbits territorials en què es divideix el territori de Catalunya.

Després d'haver-se establert i presentat els trets diferencials de més d'un centenar d'unitat de paisatge, el projecte PaHisCat pretén estudiar-les des d'una perspectiva històrica i assenyalar com s'ha creat cadascun dels seus elements constitutius (pobles, camps, camins, sèquies, esglésies, castells, etc.) al llarg dels segles i com han sofert transofrmaicons arran dels canvis esdevinguts en la societat i l'economia.