Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Observatori PaHisCat Udl

Inici >  El projecte PaHisCat >  La metodologia >  Punts, línies i parcel·les

EL PROJECTE PAHISCAT

LA METODOLOGIA

Punts, línies i parcel·les

Elements puntuals

Són elements puntuals els castells, les esglésies, els masos, cadascuna de les cases d'un poble o un edifici industrial. Tots aquests elements han generat canvis en altres elements del paisatge. Encara que només siguin punts en un mapa, no els podem pas menystenir a l'hora de fer una cartografia històrica. Per entendre els pobles, precisament, hem de conèixer quin element el va generar (un castell, una església, les cases, un mercat, etc.). De vegades, per entendre l'organització d'un territori és molt important conèixer els efectes d'una església, d'un castell o d'un mercat.

Punts línies i parcel·les
Elements lineals

Són elements lineals els camins, les sèquies i els límits de tota mena. Aquests elements han estat fàcilment transformats pels elements puntuals i alhora han pogut transformar el seu entorn, creant nous elements puntuals, lineals o organitzant les parcel·les que hi ha prop seu. Els efectes que una via important i 'vella' ha tingut al llarg dels segles sobre el territori que travessa sempre són sorprenents i notables. Al seu costat solem trobar altres camins o nombrosos límits de parcel·les de camps que segueixen la seva mateixa orientació.

Així mateix, la creació d'una sèquia, tant si és en època islàmica com si és al segle XX, sempre ha suposat una profunda reorganització de l'espai que solca. En algunes comarques de Catalunya, l'anàlisi dels espais hidràulics és molt important.

Superfícies i parcel·les

Els camps, els boscos, les pastures, els espais irrigats són parcel·les, que tenen uns límits. Molt sovint els elements puntuals i lineals es poden datar més fàcilment. Sovint els camps s'han de datar amb relació a un lloc habitat, on vivia la gent que el treballava, amb relació a un camí, una via de bestiar o carrerada, una sèquia o un límit. Aquestes parcel·les, certament, també es poden destinar a altres activitats, com poden ésser: un espai urbanitzat, un polígon industrial, una zona d'esbarjo o dedicada a activitats militars, un espai cobert d'aigua, etc.

L'estudi de les característiques dels elements i de les parcel·les, que les podem agrupar -si tenen la mateixa funció- per a formar uns components del paisatge, ens pot permetre d'entendre l'existència de diferents tipus de paisatge. Per exemple, la forma com s'organitzen els elements i les parcel·les al voltant de Lleida no és pas la mateixa que la que trobem a la Cerdanya o la que descobrim a les rodalies de Girona. En cada regió o àmbit territorial hi ha un o diversos tipus diferents de paisatge històric. El projecte PaHisCat, a part d'altres aspectes, intentarà analitzar-los en funció de les transformacions esdevingudes al llarg de la Història.