Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Inici >  Altres recerques>  Toponímia i paisatge

ALTRES RECERQUES

Toponímia i paisatge

Els topònims foren creats en una època determinada, per unes persones que parlaven unes llengües diverses i amb relació a un espais que podien ésser diferents dels actuals. La possibilitat de comprendre aquestes realitats fan de la toponímia un complement important amb vista al coneixement del territori i a poder arribar a descobrir més bé com s'ha transformat al llarg dels segles. Parlar de la relació entre topònims i història o entre toponímia i arqueologia ens porta a valorar l’ús que n’hem de fer, com a historiadors, dels noms de lloc que han estudiat els filòlegs. Agafant les paraules de Gérard Chouquer (2008: 130), hem de considerar els topònims com una memòria i no com una narració o una història en el sentit tradicional d’aquest terme. De fet, sovint, la problemàtica que planteja als historiadors entendre allò que ens poden aportar els noms de lloc als estudis històrics és semblant a la que planteja l’ús de les traces que ha deixat el passat damunt del paisatge que ens envolta.

Algunes aportacions

La toponímia de  ponentLa toponímia de les comarques de ponent. Un assaig d'interpretació tipològica

Albert TURULL

Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2007

343 pàgs.