Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Inici >  Altres recerques>  Història del paisatge i SIG

ALTRES RECERQUES

Història del paisatge i SIG

Aquests darrers anys, les novetats tecnològiques han fet molt més fàcil els estudis sobre la Història del Paisatge. Les fotografies aèries, les anàlisis de pol·lens i de carbons, els ortofotomapes, la difusió de la informació a través d'Internet o l'existència de Sistemes d’Informació Geogràfica, SIG (o GIS), fan possible conèixer aspectes del nostre passat i fer treballs que uns anys enrere haurien estat impensables.

Darrerament, a tot el món prenen importància els treballs històrics basats en un SIG (Sistema d’Informació Geogràfica), que pot emmagatzemar, analitzar i mostrar dades de la geografia del passat i que pot reflectir els canvis que s’han esdevingut al llarg del temps. Tot i que a l’origen el SIG (o GIS) va ser pensat sobretot amb relació a les ciències ambientals, per a usos militars o per a treballs cartogràfics assistits per ordinador, actualment el seu ús en treballs històrics té molta importància en diversos països, d’una manera especial amb relació a les etapes més properes de la nostra història, quan hi ha més informació de tipus estadístic. Podem esmentar projectes com els que es duen a terme a la ciutat anglesa de Chester i a la de Siena o el que estudia el regne dels francs a l’alta edat mitjana (entre els anys 614-840) o el que reflecteix sobre mapes les dades d’uns fogatjaments (Hearth Tax) anglesos i gal·lesos fets al segle XVII.

De fet, doncs, veiem en aquests exemples que es poden digitalitzar i georeferenciar mapes vells. També es pot reconstruir i situar amb el SIG els límits que van existir en el passat. Així mateix, quan es disposa de dades estadístiques pretèrites, aquesta informació es pot traslladar sobre uns mapes georeferenciats, per tal de poder fer comparacions i entendre els canvis esdevinguts al llarg dels anys. Així mateix, també es poden georeferenciar altres dades històriques diverses, com pot ésser l’Europa de Carlemany (768-814).

Amb relació a la utilització d’un SIG, cal assenyalar l'ús que se n'ha fet i se n'està fent, per exemple, en el programa Historical Landscape Characterisation (HLC) anglès. En el projecte PaHisCat, de la Universitat de Lleida i l'Observatori del Paisatge de Catalunya, seguint el model de l'HLC anglès, tota la informació serà traslladada sobre mapes georeferenciats, fent ús d'un SIG.

Podem esmentar uns quants projectes HGIS (SIG històric) notables que es duen a terme a tot el món:

The Hearth Tax project: Un conjunt de mapes sobre una taxa pagada pels focs (Hearth Tax) a Anglaterra i al País de Gal·les des de l’any 1670 i el 1680.

Mapping Medieval Chester: place and identity in an English borderland city c.1200-1500: Reconstrucció de la ciutat de Chester, al nord-oest d’Anglaterra (molt a prop de la frontera gal·lesa), entre el 1200 i el 1500.

Regnum Francorum Online: Mapes interactius de l’alta edat mitjana a Europa (614-840). Amb relació als regnes francs de l’Europa merovíngia i carolíngia [hi manca, però, bona part de Catalunya].

Colonial Williamsburg: Pren com a base el Digital History Center de la fundació Colonial Williamsburg. Aporta molta informació sobre la ciutat de Williamsbug al segle XVIII.

Mapping Medieval Townscapes: A digital atlas of the new towns of Edward I: Trobem aquest projecte descrit a: http://www.qub.ac.uk/urban_mapping Aporta informació sobre el paisatge urbà de les ciutats medievals d’Anglaterra i de Gal·les.

Mapping the realm. The Gough Map Online: El Gough Map, on es representen les Illes Britàniques, és un mapa fet cap a l’any 1360. Amb aquest projecte s’ha intentat de crear-ne una versió que es pugui consultar des de la xarxa.

Great Britain Historical Geographical Information System (GBHGIS): Col·lecció digital d’informació sobre els indrets de la Gran Bretanya i les dades que hi ha sobre els canvis esdevinguts al llarg del temps, que provenen de censos, llistes de llocs, relats de viatgers i mapes històrics.

Bibliografia sobre projectes SIG aplicats a la història:

I. GREGORY – P. ELL, Historical GIS: Technologies, Methodologies, and Scholarship, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, 240 pàgs.

A. K. KNOWLES (ed.), Past Time, Past Place: GIS for History, Environmental Systems Research Institute, Redlands (Califòrnia), 2002, 250 pàgs.

Anne K. KNOWLES - Amy HILLIER, Placing History: How Maps, Spatial Data, and GIS are changing historical scholarship, Transatlantic Publishers Group, 2008, 313 pàgs.