Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Inici >  Altres recerques>  Fonts per a l'estudi del paisatge

ALTRES RECERQUES

Fonts per a l'estudi del paisatge

Cal conèixer i fer conèixer les fonts que ens poden permetre de descobrir el paisatge històric. Són diverses. En primer lloc hem de fer esment dels documents escrits. Els documents ens parlen de pobles, de camins, de camps, de pastures, dels boscos, de molins o de fargues. A més, al costat dels escrits tenen molta importància els treballs arqueològics. Les excavacions ens permeten d’entendre elements del paisatge i ens poden fer comprendre el jaciment amb relació amb allò que hi havia al seu entorn. Així mateix, la cartografia té una gran importància en les recerques sobre el paisatge pretèrit. Els mapes vells, per desgràcia molt escassos, i els mapes actuals poden aportar molta informació sobre el paisatge pretèrit. A més, encara hi hem d’afegir altres possibles fonts, com poden ésser les anàlisis pol•líniques o l’estudi de les restes de llavors o de carbons cremats. Els treballs sobre el paisatge històric necessiten pouar en unes recerques multidisciplinàries. Fins i tot, amb relació sobretot a etapes més recents de la història, poden ser molt notables les aportacions fetes amb l’estudi de les obres d’art o de les obres literàries.

El capbreu de la comanda de l’Espluga de Francolí del 1558El capbreu de la comanda de l’Espluga de Francolí del 1558

Jordi Bolòs - Salvador CLARAMUNT

Centre d’Estudis Locals Casal de l’Espluga de Francolí – Editorial Barcino

Barcelona, 1991, 324 pàgs.

Diplomatari del monestir de Sant Pere de la Portella Diplomatari del monestir de Sant Pere de la Portella

Jordi Bolòs

Fundació Noguera

Barcelona, 2009, 830 pàgs.