Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Inici >  La cartografia històrica >  La cartografia >  Els Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia

LA CARTOGRAFIA HISTÒRICA

LA CARTOGRAFIA

Els Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia

La col·lecció dels Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia és dedicada a l'estudi dels segles de domini carolingi als comtats catalans. En són els autors Jordi Bolòs i Víctor Hurtado i són publicats per Rafael Dalmau, editor. Cada volum és dedicat a un comtat de la Catalunya carolíngia De moment s'han editat els volums dels comtats de:

♣   Besalú

♣   Empúries i Peralada

♣   Girona

♣   Osona

♣   Manresa

♣   Urgell

♣   Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet

En cadascun dels volums hi ha un mapa toponímic detallat (fet a escala 1:100.000) i un mapa dels dominis dels senyors laics i eclesiàstics (fet a la mateixa escala). A més, inclou una introducció sobre la història del comtat. Així mateix, cadascun d'aquests mapes, toponímics o de dominis, és acompanyat d'una sèrie de mapes complementaris.

Amb relació al toponímic, hi ha uns mapes dels topònim preromans, dels creats en època romana, dels germànics, d'aquells que tenen un interès històric i de les advocacions de les esglésies. Amb relació al mapa de límits de dominis i demarcacions, hi ha diversos mapes centrats en representar els dominis dels comtes i vescomtes, dels principals senyors laics i de les demarcacions en què es dividia el territori. Així mateix, cada volum inclou un mapa on es representen els dominis del bisbe i dels principals monestirs que hi havia al territori, més algun mapa sobre les parròquies o sobre altres institucions eclesiàstiques.

A part d'aquests dos grans blocs, hi ha un tercer conjunt de mapes dedicats a representar les realitats econòmiques: conreus, boscos, pastures i també vies, molins o mines. Cada volum també inclou uns mapes dedicats a la reconstrució del paisatge històric d'algun territori més reduït i la representaició de les principals ciutats o nuclis de població importants. El volum es clou amb un índex exhaustiu de tots els topònims documentats.

Atles del comtat de Besalú Atles del comtat de Besalú (785-988)

Rafael Dalmau, Barcelona, 1998

ISBN 84-232-0520-7.

Atles dels comtats d'Empúries i Peralada (780-991)

Rafael Dalmau, Barcelona, 1999

ISBN 84-232-0604-1.

Atles del comtat de Girona (795-993)

Rafael Dalmau, Barcelona, 2000

ISBN 84-232-0614-9.

Atles del comtat d'Osona (798-993)

Rafael Dalmau, Barcelona, 2001

ISBN 84-232-0632-7.

Atles del comtat de Manresa (798-993)

Rafael Dalmau, Barcelona, 2004

ISBN 84-232-0665-3.

Atles del comtat d'Urgell (v788-993)

Rafael Dalmau, Barcelona, 2006

ISBN 84-232-0700-5.

Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991)

Rafael Dalmau, Barcelona, 2009

ISBN 978-84-232-0734-3.

Volums en preparació:

♣  Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça

♣  Atles dels comtats de Cerdanya i Berga

♣  Atles del comtat de Barcelona